12 Ocak 2012 Perşembe

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ KİM HANGİ TARİHTE KURMUŞTUR SORUSUNA YANIT VEREMEYEN TÜRK GENÇLİĞİ


85. YILINDA BÜYÜK NUTUK’ UNDA (Söylev), MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN TÜRK MİLLETİNE SÖYLEMEK İSTEDİKLERİ NE İDİ ?

“Kutsal Din kitapları, Allah inancı ve imanı ile dinine sahip çıkan Türk Gençliği, “Nutuk” bilincine sahip olmakla da, Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlığına, onun nişanı olan Türk Bayrağına ve Kuvayi Milli sınırlarına sahip çıkabilecektir. Bunu aksine başkaca hiçbir izah da, izan da yoktur.”

Onursal Prof. Dr. Öner SAMANLI
10.01.2012 -  ANKARA

ATATÜRK ENSTİTÜSÜ

TÜRKİYE VE DÜNYANIN EN KAPSAMLI ATATÜRK SİTESİ

GENEL TANIMLAMAYLA “NUTUK” (Söylev)

Kesinlikle iddia edilebilecek bir gerçekle karşı karşıya olduğumuzun ne kadar bilincindeyiz?

Nedir o gerçek?

Gerçek olan, günümüzün, sözde aydın Türk Gençliğidir.

Günümüz Türk Gençliğinin, Cumhuriyetin hangi yılda ve kim tarafından kurulduğunu bile bilemediği, bilgisizliğinin yaşanır olduğu, çok ama çok tehlikeli bir süreçteyiz.

Sonucun böyle olmasından çok mutlu olan siyasal erklerin güdümü altında bir elimiz yağda bir elimiz balda gerçeğinde ise açlık sofralarındayız.

Türkiye Cumhuriyeti kuruluşu ve geleceğine bakışının tarihsel ve aydınlanmacı klasiği olan “NUTUK” gerçeğini ve içeriğini, Türk Gençliğinin, kesinlikle iddiayla %80’ine varan kısmının  okumadığını, okuyanlarının da asla idrak edemediğinin bilincinde, “Türk İslam Devleti” ne doğru sürüklenişe çanak tutar hallerdeyiz.

Ulusalcılıktan çok çok uzaklardaki bu gençliğimizle,“Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez” gibi yanlış bir siyasi söylemin ardından ufuktaki Cumhuriyete ihanet hedefine doğru son hız koşmalarda ise cevval mi cevval, zavallı bir hallerdeyiz…  

İşte bu nedenle yıllardır ödün veremediğimiz, cumhuriyetçi ve aydınlanmacı Atatürkçü kişiliğimizde bir kez daha yurtsever eğitimci kimliğimizin gölgesine sığınarak “Türk Gençliği” mizin dikkatlerini çekmek özlemindeyiz.

TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN YAŞATILMASINDA, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE NUTUK NEDEN ÖNEMLİDİR ?

Önemlidir çünkü;

ATATÜRK; Gençliğe söylevinde, Nutuk'un felsefesi hakkında çok önemli ipuçları vermektedir.

ATATÜRK; Nutuk ile geçmişi anlatıp aynı zamanda gelecekte düşebileceğimiz tehlikeleri önceden sezmemiz için alınacak derslerden söz etmektedir.

NUTUK; Mustafa Kemal Atatürk’ün, Kurtuluş Savaşı dönemini kendi düşünselinden aktardığı, Cumhuriyet tarihi açısından da çok önemli bir belge ve eserdir.

ATATÜRK; Bazı sayfalarda açıkça belirttiği "sonraki yıllarda durumun kolay ve açıkça değerlendirilmesi için bu kadar ayrıntıya yer verilmiştir" sözü ile, somut ileri görüşlülüğünü net bir şekilde Nutuk’ta ortaya koymuş olduğu da çok önemsenmelidir.

Bu eser aynı zamanda, şu an Türkiye Cumhuriyeti'nde ders olarak okutulan T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin ders ve çalışma kitaplarının hazırlamasında da önemli ve büyük bir rol oynamıştır.
(*) AKP döneminden önceki kitap basımlarından söz edilmektedir.

NUTUK; Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarih olan 19 Mayıs 1919'dan, Cumhuriyet sonrası inkılap dönemine kadarki (1927) zaman diliminde olan olayları tüm ayrıntıları ile anlatmaktadır.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının faaliyetlerini özetleyen bir konuşma metni olan NUTUK, Kültür Bakanlığı Yayınevi tarafından (belgeler bölümü dışında) yaklaşık 900 sayfalık bir kitap olarak da yayımlanmıştır.

NUTUK; Türkiye Cumhuriyeti'nin bu dönemle ilgili en temel resmi tarihsel kaynağı olmak niteliğini de taşımaktadır.

Nutuk, belgeleri sayesinde, Atatürk'ün tarihçi kimliğini de ortaya koymaktadır. Atatürk; yaşanılan olaylarla ilgili kayıtlı belgeleri toplamış ve Nutuk'u yazarken bu belgelere dayanarak söylem ve eylemlerini özetlemiştir.

NUTUK, 1927 yılının 15-20 Ekim günlerinde,Cumhuriyet Halk Fırkası'nın Ankara'daki TBMM binasında toplanan ikinci Kongresi'nde (kurultayında) okunmuştur.

Cumhuriyet Halk Fırkası (Sonraki CHP) ilk kez Sivas'ta bir araya getirilen Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin devamı sayıldığından, Sivas Kongresi, bu kuruluşun birinci kongresi sayılır.

Mustafa Kemal Atatürk, bu kuruluşların hepsinin kurucusu ve başkanıdır.

Nutuk'un okunduğu toplantı da bu yüzden "İkinci Kongre" sayılır.

Mustafa Kemal, Nutuk'unu, bu toplantının başkanı olarak açış konuşması niteliğinde yaparak metnin tamamını 6 gün boyunca toplam 36,5 saatte okumuştur.

Meclis üyelerinin (milletvekillerinin) büyük çoğunluğu, Fırka'nın (CHP'nin) birçok örgüt üyesi ve delegesi ile halk da dinlemede hazır bulunmuştur.

Atatürk'ün yetiştiği dönemde kullandığı söz dağarcığı ve cümle yapısı bakımından Nutuk irdelendiğinde, kullanılan Türkçe, döneminin ulusal edebiyatının en iyi temsil edildiği dildir.

Çünkü Atatürk’ün o dönemde Nutuk’taki anlatımları, klâsik Osmanlıcaya göre çok sadedir. Ancak o devirde kullanılan Arapça ve Farsça sözcükler ve bu dillerden alınan kurallarla oluşturulan tamlamalar, devlet dilinde kullanımından dolayı Nutuk'a girmiştir.

Bu sözcükler nedeniyle dili günümüze göre oldukça ağırdır. Dil kullanılırken anlatılan duruma göre bazen kısa ve keskin tümceler bazen de uzun ve hareketli söyleyişlere yer verilmiş olduğu da gözlemlenir.

1927'de Osmanlıca harflerle basılan Nutuk'un, sonraki yıllarda birçok kurum ve kitapevi tarafından sayısız baskıları yapılmıştır.

Nutuk'un güncel Türkçeye çevrilmiş sürümleri pek çok yayınevi tarafından basılmış olup kimileri bu baş eserin ismini Söylev olarak değerlendirmişlerdir.

Aslına sadık kalınarak, Ordinaryüs Prof. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun günümüz  Türkçesine çevirdiği “SÖYLEV”  bunlar arasında en dikkat çekici olanıdır.

1960'lı yıllardan başlayarak bazı baskılarda, o tarihlerde TDK'nun yaygınlaştırmaya çalıştığı Öztürkçe kullanma akımına uyularak "Nutuk" yerine "Söylev" adı da kullanılmıştır.

Bazı baskılarda hem Söylev hem de Nutuk adının birlikte kullanılması tercih edilmiştir. Belli başlı "Nutuk" baskıları şunlardır:
  • "Nutuk", Osmanlıca, 1927. 543 sayfa, bez ciltli, 19x27 cm ebatlarında, başta Mustafa Kemal portresi ve sonda 7 tabaka halinde 10 ayrı harita eki mevcut.
  • "Nutuk", Yeni harflerle, Devlet Basımevi, İstanbul, 1938. 658 sayfa. Renkli, katlanmış harita eki var.
  • "Nutuk, Kemal Atatürk", Türk Devrim Tarihi Enstitüsü, Milli Eğitim Basımevi, 1950. 3 Cilt (Son cilt "Vesikalar")
  • "Söylev (Nutuk)", Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara Üniversitesi Basımevi,1963. 2 Cilt. Günümüz Türkçesine sadeleştirilmiş sürüm.
  • "Nutuk", Tercüman 1000 Temel Eser, 1973. Cumhuriyetin 50. yılı için özel baskı, tam metin. 2 cilt
  • "Nutuk Söylev", Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1984 . 2 Cilt.
  • "Söylev", Çağdaş Yayınları, İstanbul, 1984. 2 Cilt(Cilt I-II ve Cilt III). Hıfzı Veldet Velidedeoğlu yayına hazırlamış. İlk cildi 17 baskı yaptı.
  • "Söylev (Nutuk) Seçmeler", Öner Samanlı, Kültür Yayınevi 1992
  • "Söylev "Nutuk", .Dündar Yayınları 1998
  • "Nutuk (Söylev)", Kaya Yayınları, 2000.

Dipnot: “Öner SAMANLI” Facebook sayfalarına katılabilmek için aşağıdaki linkleri ziyaretle beğeni yaparak, istemde bulunabilirsiniz.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder